Danas nam je četrdeset i kusur...

Lijepe su. I zanimljive su. Ove četrdesete...

09.02.2021.

Budi poput...

Budi poput Nšo Či, budi poput Lijepog Dana. Sestra najvećeg poglavice Apaša. Mila, draga, lijepa, spremna mir i ljepotu doma svog zamijeniti za velike gradove bijelaca. Samo da nauči i da spozna kakav je to život i da tako lakše srce jednog bijelca svojim srcem zagrli. Budi dan lijepi, poput nje budi... Budi poput Scarlett O'Hara, tvrdoglava i naizgled mutna poput Dunava, ali vatrena, srčana i intrigantna, živi iz dana u dan, od jutra do jutra. Budi Scarlett, osvajaj me svakim pokretom, svakim pogledom. Poput nje budi... Budi kao Dalila. Jeste da je Samsona dovela do ruba, do sloma, jer bijaše ona srca golemog i plamena u sebi vječnog, pa eto i fatalnog...Budi ta vatra, budi ta iskra, budi takva da ime tvoje dišem, da ga zazivam glasno, da ga sanjam kao što i usne tvoje sanjam. Noćima. Danima. Mjesecima. Budi Dalila, budi...Poput nje budi. A ja? Ja ću Old Shatterhand biti, slavni zapadnjak, krvni brat mi Winnetou, a u šakama gromove imam, a puške dvije u rukama slavu moju širiće prerijom. Ja ću ljubiti te, ja ću tvoj biti, ja ću te dostojan biti. A ja? Ja ću Rhett Butler biti. Tvoj, zauvijek i zanavijek, strast tvoju ujediniću sa svojom, iz dana u dan, od jutra do jutra. A kad zapne, kad zagusti, jurićemo opet dalje ka sutonu, o svemu možemo razmišljati i sutra. Ja ću ljubiti te, ja ću tvoj biti, ja ću te dostojan biti. A ja? Ja ću Samson biti. Snažan, nepobjediv, svijet ću za tebe osvojiti, sve vojske poraziti. Uz tebe, najbolji ću i najveći biti, dok god srce moje bude kucalo. Ja ću ljubiti te, ja ću tvoj biti, ja ću te dostojan biti. I uvijek. I zauvijek ćeš moja Natalija Gončarova biti, znaj. Dušu ogolit' ću, u pismu svakom, u stihu svakom tvoj, samo tvoj. Oprosti mi, ali samo tako želim. Oprosti mi, ali čekaću te pa taman i da ne postojiš.