Danas nam je četrdeset i kusur...

Lijepe su. I zanimljive su. Ove četrdesete...

06.04.2021.

Četrdeset i pet.

Četrdeset i pet. Zvuči puno. Nije ni malo. Oprez dozivaju, da usporim upozoravaju me, da ne odustanem preklinju me, ove godine. Pet više od četrdeset, a pet manje od pedeset. I ok. Nije malo. A oprezan da budem, ne umijem baš. Usporiti niti znam niti želim. Da odustanem neću, preklinjati me ne moraju, ove godine. Jerbo, kada god bih oprezan bio, urijetko se znalo desiti, kada bih kalkulisao, nagrabusio bih. Jerbo, kada god sam malkice usporio, nije mi se sviđalo, mlako je i tanko je i prazno je sve kada ne jurim, kada ne letim...Jerbo, kad god bih odustao, dešavalo se, tako bih se kajao, tako bih se gadio sam sebi. Četrdeset i pet. Tu sam ja još. I kanim biti tu još.